People at Work

Vážení zákazníci, omluvte prosím odstávku e-shopu Xiaomi.cz z důvodu masivní aktualizace a migrace systému

Intenzivně pracujeme na přesunu dat a jejich aktualizaci, abyste své oblíbené chytré produkty mohli dále pořizovat přímo od nás. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně produktů, prodeje či samotné odstávky se prosím obracejte na naše centrum podpory na e-mailové adrese info@xiaomi.cz nebo na telefonním čísle +420 602 613 934.

Jak postupovat v případě reklamace?


Na adrese https://www.wittytrade.cz/servis/ ověřte příslušnost zboží ke konkrétnímu servisu.

Kontaktní formuláře jednotlivých servisů (na těchto odkazech je možno sjednat svoz zboží):

VSP Data a.s.
https://services.vspdata.cz/xiaomi/case-new/

Český servis a.s.
https://www.ceskyservis.cz/form?=eTA3drbCVswZY8vMDhKUkFyE74pgxHaoLJPzcG9Rj1q2Nu6QWXfBt

BPS Mobil s.r.o.
info@bpsmobil.cz

Ze zařízení odeberte veškeré přihlášené účty (např. Google, Xiaomi), jelikož přihlášení zamezuje zahájení diagnostiky produktu, které bude navráceno bez servisního zásahu.

Servis nenese zodpovědnost za data uložená v zařízení a není schopen provádět jejich zálohu. Spotřebitel bere na vědomí že výsledkem reklamace může být nevratná ztráta nezálohovaných dat.

Pokud bude zařízení blokované účtem, heslem či jakýmkoliv obdobným způsobem – nebude možné zahájit reklamaci, případně mohou být účtovány dodatečné poplatky za odstranění tohoto blokování.

Před zasláním zboží očistěte. Servisní střediska mohou enormně zašpiněné zboží odmítnout pro přijetí k reklamaci.

Výrobek je potřeba vždy reklamovat v původní konfiguraci – jakékoliv příplatkové předměty připevněné k výrobku ( např: ochranná skla na display ) mohou být v rámci řešení reklamace odejmuta bez náhrady.

Ke zboží přibalte informace o kupujícím (jméno, příjmení, telefonní číslo, mailová adresa), informace ke zboží (jméno, výrobní číslo, detailní popis stavu), informace k reklamaci (detailní popis závady, požadované řešení). kopii faktury/účtenky ke zboží či jiný doložitelný doklad zakoupení.

Při balení dbejte na dostatečnou výplň balení, aby bylo zamezeno poškození zboží během přepravy.

V případě opakovaného zamítnutí cenového návrhu či zjevného mechanického poškození zboží má servis právo naúčtovat položku dopravy a diagnostiky zboží.

Obchodní, reklamační a servisní podmínky jednotlivých servisů

VSP Data a.s.: https://www.vspdata.cz/vseobecne-obchodni-a-servisni-podminky/

Český servis a.s.: https://www.ceskyservis.cz/sluzby/reklamacni-rad/

BPS Mobil s.r.o.: https://bpsmobil.cz/obchodni-podminky/


Odstoupení od kupní smlouvy


1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
2. Odstoupit od kupní smlouvy jsou oprávněny pouze fyzické osoby.
3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5. Pokud vám byl společně se zbožím poskytnut dárek, při odstoupením od smlouvy je vaší povinností dárek spolu se zbožím vrátit. V případě že kupující dárek již použil a není schopen jej vrátit v původním stavu, bude kupujícímu účtována standardní cena dárku - vracená částka bude o tuto částku ponížena.

Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu celou výši kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
2. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo doručte spolu s vyplněným formulářem na adresu: 4PX Express CZ s.r.o, XIAOMI.CZ e-shop – vrácení, Lidická 498, Jeneč 252 61
4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.