People at Work

Jak postupovat v případě reklamace?

Reklamace jsou řešeny dvojím způsobem:Případné další informace prosím směřujte primárně na kontaktní osobu Jakub Zahrádka:
reklamace@beryko.cz , tel: +420 840 740 640.